Je moet het zien: haar glimlach
om het kind dat onschuldig speelt,
niet eens wakker ligt van ’t nieuws
en elke dag als nieuw beleeft.
Het is niet zo sensationeel
als ’t nieuwste technisch snufje.
En toch: een kind leeft voor twee
en doet ook jou herleven.
’t Is t’ hopen dat je ’t niet vergeet.

Je moet het geloven: niets is sterker
dan liefde die jou lichter maakt,
verdriet en zorgen deelt door twee,
het geluk in jou vermenigvuldigt.
Diep gekwetst èn licht geraakt
of het kruisje van elk huisje:
Hij draagt het graag – en wij ook? –
en doet ook jou herleven.
’t Is t’ hopen dat je ’t niet vergeet.

Hedwig Van Peteghem