Onze Missie

De Lennon Hofmans Foundation wil kinderen en hun families die geconfronteerd worden met de meedogenloze ziekte kanker ondersteunen door :

  • Financiële fondsen op te bouwen.

  • Deze fondsen aan te wenden om de financiële druk binnen het gezin te helpen indijken om toch een zo normaal mogelijk familiaal bestaan te realiseren.

  • Financiële middelen aan te wenden om verder wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.  In de eerste plaats denken we dan aan het kinderkankerfonds.

  • Een opvangnet te ontwikkelen waar deze gezinnen de nodige psychologische aandacht en zorg kunnen vinden om deze moeilijke periodes in hun leven te overwinnen.

  • Een organisatie van mensen (Angelnetwork) op te bouwen die een bijdrage willen leveren opdat de Lennon Hofmans Foundation haar doelstellingen kan realiseren.

Wie is Lennon

Lennon werd geboren op 27 juli 1997 als de vierde spruit in rij van de familie. Met zijn fiere broer Brian en trotse zussen Jennifer & Sharon was hij onmiddellijk de lievelingsknuffel van het gezin.

Lennon was het zonnetje in huis. Altijd vriendelijk, grappig, vol humor en enthousiast. Omwille van zijn energie werd hij dikwijls de “kleine Brian” genoemd (naar zijn broer). Ze geleken ook op mekaar als twee druppels water, weliswaar verschillend in grootte.

>> lees het verhaal van Lennon verder op zijn website www.LENNONHOFMANS.be

Love

Hope

Faith

Waarom een stichting?

Door onze persoonlijke ervaring weten we dat er een enorme behoefte is aan enerzijds morele ondersteuning, een schouderklopje, een luisterend oor. Ook broers, zussen en grootouders, die dikwijls machteloos moeten toekijken langs de zijlijn, hebben noodzaak aan deze zorg en ondersteuning. 

Anderzijds volgt automatisch de behoefte aan extra financiële middelen, aangezien het familiebudget zwaar onder druk komt te staan door allerlei extra kosten.

Everything that is today could not be if it were not for that which was before.

Esther Hicks (Abraham)

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

That All-That-Isness that is responding to your vibration is that which you call God.

Esther Hicks (Abraham)

Lennon Hofmans Foundation steunt SIOPEN

International Society of Paediatric Oncology European Neuroblastoma Research Network (SIOPEN)

Neuroblastoma (neuroblastoomkanker) is, na huiselijke ongevallen, de tweede grootste doodsoorzaak bij kinderen en is de meest voorkomende kanker bij kinderen onder de leeftijd van 5 jaar.

Het onderzoeksnetwerk (research network) dat actief is binnen verschillende Europese landen heeft grote,
niet gesubsidieerde kosten, waarvoor ze zelf de nodige fondsen dienen te vinden.  Vele programma’s lopen over meerdere jaren om tot succesvolle besluiten en resultaten te komen. Enkel op deze manier worden de behandelingen van de patiënten steeds beter, waardoor de slaagkansen op genezing kunnen vergroten.

De Lennon Hofmans Foundation steunt SIOPEN financieel, door de jaarlijke wederkerende kosten mee te bedruipen. Op Europees niveaulopen de jaarlijkse kosten(maintenance, programma’s) al snel op tot meer dan 150.000 euro.

WEBSITE SIOPEN