Een lachende traan, een clown in veertien staties

Hedwig Van Peteghem, Luc Jespers, Vera van hoof

img_4173.jpgHet concept van dit boek is gebaseerd op een aloude traditie in de katholieke godsdienst: de kruisweg. Het is een godsdienstige oefening waarbij gelovigen symbolisch dezelfde weg gaan als Jezus voor zijn sterven. Bij de belangrijkste momenten, die worden afgebeeld in veertien of vijftien staties, houdt de gelovige halt. Het is een bewuste wisselwerking van gaan en stilstaan: terwijl je leven stil valt, ga je en waar er beweging in komt, daar stop je even.  Het is een weg die je gaat, meer dan een lijdensweg die je ondergaat. Centrale gedachte is dat je dwars door het lijden heen gaat om er – weliswaar anders – terug bovenop te komen en "op te staan". Het heeft geen zin om ommetjes te maken.

In die optiek is de kruisweg een (vergeten) handleiding om met de kwetsuren en de opdoffers van het leven om te gaan. Deze leidraad getuigt van een hoogst merkwaardig realiteitsgevoel, maar nooit aangetast door pessimisme.  Het is een stappenplan, dat consequent moet gevolgd worden
om effectief resultaat te zien. Bovendien heeft de visualisering geen illustratief karakter.  Integendeel: door beschouwend stil te staan wordt achtergrond voorgrond en diepte oppervlakte. Tenslotte werkt deze remedie voor alle leeftijden en in alle situaties:

  • je kijkt en ziet tot je er meer in ziet
  • je leest wat er staat tot je weet waar je staat.

Deze weg, de kruisweg, is niet aan zijn proefstuk toe. Velen zijn hem reeds gegaan.
Of krijgen de vele gezichten van de dood dan toch het laatste woord?

Het boek is opgebouwd in verschillende elementen waardoor het zowel voor de jongsten onder ons als alle volwassenen een prachtig instrument wordt.  Hoe meer je het ter hand neemt, hoe positiever het effect ervan voelbaar zal zijn.

Praktisch:
Hardcover – 21,7 x 29,8  – 64 blz – vierkleurendruk
Verkrijgbaar in de boekhandel: € 19,95 (incl. BTW) – ISBN 978-90-78715-07-8 en via de website

De opbrengst van dit boek gaat integraal naar de Lennon Hofmans Foundation .