Paul Hofmans

Lennon Hofmans Foundation

img_4165Graag wil ik iedereen welkom heten op deze persconferentie, waar we het eerste boek voorstellen van de Lennon Hofmans Foundation

Vanwaar deze stichting?
Op 10 mei 2003 werd bij ons jongste zoontje – broer van twee zussen en een broer – een kwaadaardige tumor gevonden. Deze (neuroblastoom genaamd) was reeds uitgezaaid. Lennon was toen 5 jaar-bijna 6.

Als een donderslag bij klare hemel, zonder tijd om te begrijpen wat er gebeurt, moet je onmiddellijk handelen en moeilijke beslissingen nemen.

lennon_prentje.jpgLennon werd opgenomen in het UZ te Gent waar onmiddellijk allerhande onderzoeken en behandelingen werden opgestart.  Binnen de 5 dagen was Lennon reeds half verlamd. Ondanks dit verdict gaf Lennon de moed niet op.  Zonder te klagen onderging hij alle behandelingen gedurende 17 maanden – een spoedoperatie, verschillende botboringen, 11 zware chemotherapieën,  een operatie om de verkleinde tumor weg te halen, diverse scans, een stamceltransplantatie, 14 keer bestralingen en allerhande onaangename geneesmiddelen.
Na een aantal maanden in de behandelingsperiode begon Lennon gelijktijdig aan een revalideringsprogramma – hij wilde terug lopen!  Zonder enkele garanties en met minder dan 10% genezingskans werd het doel bereikt. Lennon overleefde niet alleen de behandelingen, werd terug beter en liep terug rond als vanoudsher. Onverwacht en ongelooflijk!  De opvolgingsperiode kon van start gaan.  Samen zouden we ook andere kinderen gaan helpen deze ziekte te overwinnen.

Na 8 à 9 maanden sloeg echter het noodlot opnieuw toe. Vrijdag 13 mei 2005: uit de testen bleek dat Lennon was hervallen… en deze keer was er geen oplossing meer … 
We besloten samen van de resterende maanden te genieten en er het beste van  te maken … en dat deden we. Lennon overleed op 5 oktober 2005.

Om Lennon zijn droom, zieke kinderen te helpen, verder te zetten werd de Lennon Hofmans Foundation opgericht. Ons doel hiermee is kinderen met kanker en hun families te helpen, te steunen en te ondersteunen waar dit kan. Gedeeltelijk op financieel vlak, maar vooral persoonlijk, vanuit de eigen ervaring. We begrijpen waar deze gezinnen doorheen moeten en welke impact dit heeft op het totale gezinsleven.

Mijn persoonlijk doel is steeds geweest ‘de story’ van Lennon nog neer te schrijven. Wanneer ik hierover sprak met onze vriend Hedwig van Peteghem liet hij me verstaan ook al één en ander bij mekaar geschreven te hebben. Dit leidde uiteindelijk in het eerste boek van de Lennon Hofmans Foundation “een lachende traan” … dat vandaag wordt voorgesteld.

Via het boek kunnen en willen we iedereen de hand reiken, een ruggesteuntje bieden en/of hen sensibiliseren aangaande dit toch nog steeds moeilijk verteerbare thema: kinderen en kanker.

We hopen dat alle verschillende gemeenschappen, organisaties, scholengemeenschappen in Vlaanderen en Nederland het met open armen en open geest ontvangen.

De opbrengst van het boek gaat volledig naar de stichting teneinde haar doelstellingen te helpen realiseren.
Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid … en dan geef ik graag het woord aan de schrijver van het boek: Hedwig van Peteghem voor een korte uitleg over het boek zelf.